עורך דין ניירות ערך

0
805
עורך דין ניירות ערך
מקור FREEPIK

ניירות ערך הם ניירות בעלי ערך כספי ששווים משתנה ונסחר בבורסה לניירות ערך. בין ניירות הערך בהם ניתן לסחור: אגרות חוב, מניות, אופציות ועוד. כאמור, השווי של ניירות הערך אינו קבוע ונתון לתנודות בהתאם למסחר היומי בבורסה, ולהיצע ולביקוש בין המשקיעים השונים.

הליכי המסחר בבורסה מפוקחים על ידי המדינה על מנת למנוע, בין היתר, מעשי מרמה ועבירות שונות. עבירות שמתבצעות בניירות ערך נחשבות כעבירות פליליות לכל דבר ועניין, ונחקרות על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך –  יחידה בעלת סמכויות חקירה ומעצר. 

עבירות ניירות ערך

עבירות ניירות ערך יכולות להתקיים בשורה ארוכה של פעילויות בשוק ההון ובכלל זה במקרים הבאים:

  • שימוש במידע פנים – מקרים בהם נעשה שימוש במידע מהותי על חברה שאינו ידוע לציבור בעת רכישה או מכירה של ניירות ערך.  
  • עבירות תרמית – מקרים של הנעה או ניסיון להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך תוך אמרה או מתן הבטחה כוזבת או מטעה או מקרים של השפעה בדרכי על תנודות השער של ניירות ערך ("הרצת מניות").
  • עבירות הטעיה ואי דיווח – מקרים של הטעיית המשקיע הסביר בדרך של דיווח מטעה או העלמת עובדות מהותיות.

תפקידו של עורך דין ניירות ערך

זימון לחקירה ברשות ניירות ערך הינו דבר מלחיץ היוצר חששות בקרב מי שזומן לחקירה. הואיל ומדובר על גוף חקירה בעל סמכויות אכיפה נרחבות בדומה למשטרה, על הנחקר להיערך לחקירה פלילית לכל דבר ועניין. 

חוקרי היחידה ברשות ניירות ערך הינם חוקרים מנוסים ומקצועיים, ובאפשרותם להפעיל על הנחקר במסגרת הליכי החקירה, תרגילי חקירה שונים בניסיון לאשש את התזה הראשונית המפלילה בה הם אוחזים. 

תפקידו של עורך דין ניירות ערך, בין היתר, להעניק לנחקר את מלוא המידע הנוגע לזכויותיו, לייעץ לו בנוגע לתשובות ולמידע שיספק לחוקרים במסגרת הליכי החקירה ולהדריך את הנחקר כיצד לזהות ולהיזהר מתרגילי חקירה שונים שהחוקרים עלולים להפעיל כלפיו.

הסדר מותנה בעבירות ניירות ערך

גם אם בסוף הליך החקירה מצטברות נגד הנחקר ראיות מספקות להעמדתו לדין, עדיין במקרים מסוימים, באפשרותו של עורך דין ניירות ערך למנוע את העמדתו לדין של הנחקר. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות הסדר מותנה – הסכם בין הפרקליטות לבין החשוד במסגרתו החשוד מתחייב למלא אחר תנאים מסוימים כגון תשלום קנס או פיצוי, ומנגד הפרקליטות מתחייבות לסגור את התיק נגד החשוד. 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here